MISJA

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W BYTOMIU

Misją naszej placówki jest wychowanie absolwentów otwartych na świat, zdrowych, rozwiniętych fizycznie i psychicznie, posiadających wiadomości  i umiejętności ułatwiające dalszą edukację.

W przedszkolu funkcjonuje kodeks wychowawczy, który obejmuje dzieci, nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych i rodziców.

 Przedszkole realizuje  program  wychowawczy  oparty  na  Konwencji  Praw  Dziecka.

 Przedszkole zapewnia optymalne warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronne przygotowanie do podjęcia zadań szkolnych proponując szereg zajęć stymulujących procesy percepcyjno – motoryczne.

 Przedszkole proponuje możliwości wielostronnego rozwoju dziecka w grupach w oparciu o rozszerzone programy edukacyjne.

 Przedszkole dba o rozwój emocjonalny dziecka – uczy pokonywania trudności, radzenia sobie z porażkami, stwarza możliwości osiągania sukcesu każdemu dziecku.

 Przedszkole otacza opieką dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – organizuje indywidualne i zespołowe zajęcia rozwijające dla dzieci zdolnych i kompensacyjno – korekcyjne dla dzieci mających trudności w nabywaniu wiedzy     i umiejętności.

 Zapewnia kreatywny rozwój dziecka poprzez uczestnictwo w konkursach, spartakiadach, zawodach, uroczystościach.

Przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia na basenie (własnym) pod opieką instruktora ratownika obejmujące naukę pływania, oraz zabawy i ćwiczenia zdrowotne i profilaktyczne.

 Dba o zdrowie dzieci poprzez zajęcia w sali aromaterapii.

 Promuje aktywność ruchową będącą symulatorem wszechstronnego rozwoju.

 Kształtuje postawy prozdrowotne swoich wychowanków, umożliwia nabywanie określonych umiejętności, przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – zdrowotnych.

 Przedszkole oferuje urozmaicone smaczne i zdrowe posiłki.

 Przedszkole posiada znakomite warunki przebywania dzieci na powietrzu  w atrakcyjnie wyposażonym ogrodzie.

WIZJA

 PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W BYTOMIU

 „Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć,odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. ”

                                                                                                                                                                                                    Robert Tulghum

 

  Zapraszamy do naszego przedszkola, które spełniają oczekiwania dzieci, a nauczyciele i rodzice są jego współtwórcami.

         Każde „nasze” dziecko jest dla nas radością. Z otwartym sercem tworzymy każdy dzień tak, aby był lepszy od poprzedniego, a dzieci były aktywnymi jego autorami.

         Kierując się sercem jesteśmy „ naszym dzieciom ” przyjaciółmi i powiernikami, a gdy potrzebują służymy wsparciem.

         Obdarzamy je bezinteresowną miłością, która niesie cierpliwość i wyrozumiałość.

         Dzieci w atmosferze pełnej akceptacji przygotowują się do podjęcia zadań szkolnych, rozwijają zdolności, zaspakajają swoje potrzeby, bogacą doświadczenia i umiejętności pod odpowiedzialną opieką wysokiej klasy pedagogów, którzy swoje oddziaływania kierują indywidualnie do każdego dziecka, oferując szereg zróżnicowanych usług wychowawczych i edukacyjnych.


Close Menu
×

Koszyk

Skip to content