RODO

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 10 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 152

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Imię i nazwisko: Jacek Telęga

adres: Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia35,

e-mail: iod_edu@um.bytom.pl


Obowiązuje zakaz pobierania i publikowania treści ze strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. )

Klauzula informacyjna – rodzic/opiekun prawny

Klauzula informacyjna – rodzic/opiekun prawny – wyniki rekrutacji na stronie internetowej przedszkola

Klauzula informacyjna – rodzic/opiekun prawny – żywienie

Klauzula informacyjna dla osób uprawnionych do odbierania dziecka z przedszkola

Klauzula informacyjna – rodzic/opiekun prawny – zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna -FACEBOOK

Klauzula informacyjna – Strona internetowa

Klauzula informacyjna dotycząca monitorowania stanu zdrowia wychowanka w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania COVID-19

Klauzula – rekrutacja

Klauzula informacyjna rekrutacja – nauczyciele

Klauzula informacyjna nauczyciele

Klauzula informacyjna pracownicy administracji i obsługi

Klauzula informacyjna rekrutacja – pozostali pracownicy

Klauzula informacyjna – umowa cywilno-prawna

Klauzula informacyjna – pracownicy PPK

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content