Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00

schodzenie się dzieci                                                                        

czynności opiekuńcze                                                                          

zabawy swobodne tworzenie okazji do wymiany informacji                

rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie                                   

zabawy ruchowe                                                                                

kontakty z rodzicami

8.00 – 8.30

wspieranie rozwoju dzieci poprzez:                                                     

zabawy dydaktyczne                                                                        

ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe  itp.                                   

zabawy ruchowe                                                                                  

zabawy konstrukcyjne                                                                          

zabawy rozwijające percepcję wzrokową                                              

zabawy kołowe                                                                                

rysowanie

8.30 – 9.00

przygotowanie do śniadania                                                                 

zabiegi higieniczne                                                                           

czynności samoobsługowe                                                                 

pełnienie dyżurów w starszych grupach                                            

śniadanie                                                                                           

wpajanie zasad dobrego wychowania                                              

wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych

9.00 – 11.00

zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane                                     

według wybranego programu                                                       

wychowania przedszkolnego                                                        

przebywanie w ogrodzie przedszkolnym; wycieczki, spacery            

obserwacje przyrodnicze                                                                            

gry i zajęcia ruchowe, zajęcia sportowe, zajęcia w wodzie                       

prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze                                    

tworzenie okazji do obserwowania,                                   

eksperymentowania, odkrywania                                               

podejmowanie zabaw badawczych,                                            

konstrukcyjno – technicznych                                                          

wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką,                     

muzyką, literaturą                                                                                

zabawy dowolne                                                                               

rozmowy indywidualne

11.00 – 11.30

przygotowanie do obiadu                                                                 

czynności samoobsługowe                                                                  

zabiegi higieniczne

11.30 – 12.00

obiad                                                                                           

samodzielne spożywanie posiłków                                                  

wyrabianie nawyków higieniczno-kulturowych                                        

praca dyżurnych

12.00 – 13.30

odpoczynek po obiedzie                                                              

zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie         

leżakowanie dzieci młodszych                                                              

zabawy integrujące grupę                                                         

organizowanie zajęć dodatkowych                                                          

prace porządkowe                                                                          

tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci                          

słuchanie bajek

13.30 – 14.00

podwieczorek

14.00 – 17.00

zabawy swobodne w sali lub ogrodzie                                               

rozmowy indywidualne                                                                

rozchodzenie się dzieci                                                                    

tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci                                                                                                                                               praca kompensacyjno-wyrównawcza

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content