Wybór oferty na zakup energii cieplnej

Wyniki postępowania – dostawa żywności

Wyniki przetargu na żywność

Dostawa żywności na 2024

Energia cieplna 2024

Zakup energii cieplnej

Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego 

nr 10 w Bytomiu

Informacja o najkorzystniejszej ofercie

Oferta basen

Ogłoszenie konkursu ofert najmu basenu

Ogłoszenie o wynikach postepowania 19.12.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

– dokument pdf do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania ryby

– dokument pdf do pobrania

Ogłoszenie o dostawie żywności

– dokument pdf do pobrania

Unieważnienie postepowania

– dokument jpg do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy ryb i przetworów rybnych

– dokument pdf do pobrania

Unieważnienie postępowania

Wyniki postępowania

-dokument pdf do pobrania

INFORMACJA dotycząca postępowania o udzielanie zamówienia publicznego z dn. 29 listopad 2022r.

– dokument pdf do pobrania

Dostawa żywności na potrzeby przedszkola 2023

– dokument pdf do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Dostawa żywności na potrzeby przedszkola

– dokument pdf do pobrania

Zakup energii cieplnej na potrzeby przedszkola 2023

– dokument pdf do pobrania

Oferta dotyczy najmu pomieszczeń basenu

– dokument pdf do pobrania

Dostawa żywności na potrzeby przedszkola 2022

– dokument pdf do pobrania

Zakup energii cieplnej na potrzeby przedszkola 2022

– dokument pdf do pobrania

Ogłoszenie konkursu ofert dotyczącego najmu basenu

– dokument pdf do pobrania

Oświadczenie dotyczące najmu basenu

– dokument pdf do pobrania

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– dokument pdf do pobrania

Zakup energii cieplnej – Ogłoszenie o wyniku postepowania 

– dokument pdf do pobrania

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content